De berg lijkt te hoog? Te veel afslagen op de rotonde? Je wilt weer in beweging komen? Je wilt je keuzes doornemen en feedback, verkennen van de opties? Ruimte creëren voor nieuwe mogelijkheden?

Praktijkzaken is de praktijk van Edwin M.R. Middelkoop, MBA – ervaren ondernemer met successen en tegenslagen, business coach/reflector en ideeënfontein. Mijn brede ervaring en intuïtieve aanpak helpen bij het in contact te komen met nieuwe mogelijkheden. In de ruimte tussen ons ontstaan vaak de heldere inzichten en antwoorden op je vraagstukken. Het wonderlijke proces van co-creëren. Zo ontstaan nieuwe ideeën, niet zo zeer door mij maar door ons samen zijn.  Plus ik help je indien gewenst actief met zaken waar je support bij nodig hebt zoals financiële zaken op orde krijgen, je doelen helder – wat wil je echt – en hulp bij bedrijfskundige zaken als reorganiseren van je organisatie, afscheid nemen van of juist aannemen van mensen en meer. Echter altijd vanuit de gedachte dat je het zelf doet, ik begeef me echter vlak naast je en begeleid je zo op weg naar nieuw succes. Door deze constante spiegeling kom je meer in contact met je gevoel bij het nemen van jouw beslissingen en dat zal het verschil maken. Altijd eerlijk, altijd helder en betrokken bij jouw nieuwe succes.

Helderheid verkrijgen?

Krijg weer de ruimte om tot nieuwe inzichten te komen. Ontvankelijkheid creëren, opruimen welke stappen daar bij horen en wat er nog op te ruimen is om echt tot realisatie te komen.

Vaak geeft de Nederlands taal ook aanwijzingen van wijsheden die al in het vroege verleden helder waren. Zo is een ander woord voor helderheid ook ‘klaarheid’. Met het woord ‘klaar’ er in. Zo kun je dit uitleggen dat als het eenmaal helder voor je is geworden het echte creëren  gedaan is.

Coachingstrajecten van drie maanden

Doorgaans ondersteun en coach ik ondernemers rondom een concrete hulpvraag gedurende trajecten van 3 maanden met een passend aantal concrete afspraken en contactmomenten. Dit kan elk kwartaal weer vernieuwd worden of overgaan op ondersteuning in een andere frequentie. Twee soorten trajecten in hoofdlijn:

I – Groei en Aspiratie– Doorbraak creëren

Je bent recent of al een aantal jaren geleden begonnen met je eigen onderneming, toch is het ieder jaar weer spannend om in de plus te komen. Je wilt verbetering en verandering, maar hoe en waar te beginnen? Of je wilt nieuwe wegen inslaan en zoekt hier reflectie en begeleiding voor? Actieve begeleiding bij het creëren van echte doorbraak naar je succes… Wil je weten en ervaren hoe ik je kan helpen bij de verdere groei van je plannen of bedrijf? Kom kennismaken en maak een Verkenningsafspraak

II – Helderheid en Opruimen– Inspiratie voor Ambities

Je bent zelfstandig ondernemer of MKB Ondernemer? En je zit in een stevig dal. Je hebt een behoorlijke stapel onbetaalde rekeningen, je ervaart een enorme financiële stress die je verlamt en weg houdt van nieuwe successen, je energie is er gewoon even niet meer. Wat kan je doen om weer wind onder de vleugels te krijgen voor nieuwe inspiratie en ambities? Maak nu gewoon een Verkenningsafspraak voor je te nemen stappen. Starten is zelfs kosteloos – kom kennismaken en bespreek je uitdagingen die wachten op oplossingen! Dit kan ook op zaterdag!

III – Belly Power Business Plan

Als extra mogelijkheid op I en II bied ik ook support bij het opstellen van een zakelijk businessplan gebaseerd op principes uit het co-creatieve gedachtengoed waar ik mee werk. Ik heb hier een werkboek voor beschikbaar en organiseer ook regelmatig een praktische workshop aan om met helderheid tot een plan te komen afgestemd op gevoel en aspiraties.

IV – Reflectiedagen voor ondernemers – directeuren – leidinggevenden

Samen met een aantal Business Psychologen organiseer ik ook maatwerk reflectieprogramma’s voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Zie hiervoor de website reflectiedag.nl

Kennismaken?

Neem contact op – we kunnen ook skypen of per facetime afspreken – of persoonlijk op mijn kantoor in Bilthoven of bij jou op de zaak indien dat voor het gesprek van toepassing is.

Praktijkzaken.nl Edwin M.R. Middelkoop, MBA Tel: 0626 – 949 331 (whatsapp) Contact@praktijkzaken.nl

Plus praktische ondersteuning:

Indien gewenst de nodige ondersteuning door financieel snel zaken helder te maken nodig voor je te nemen besluiten… (zie mijn profiel voor ervaring of laat je overtuigen in onze ontmoeting).

Mogelijke thema’s voor Sparring of begeleiding:

 • Ik moet een aantal zakelijke beslissingen nemen die ik graag wil doornemen/sparren/second opinion?
 • Stoppen, veranderen of doorgaan?
 • Samenwerken of alleen verder gaan?
 • Nieuw groots project aan het neerzetten – ben ik op de goede weg?
 • Ik moet een aantal zakelijke beslissingen nemen die ik graag wil doornemen/sparren/second opinion?
 • Bedrijfswaardering/optimalisatie/voorbereiden voor overdracht/verkopen of liquideren?
 • Met pensioen gaan en hoe nu zaken organiseren voor loslaten?
 • Wil iets anders gaan doen, te veel mogelijkheden?
 • Hoe sta ik er financieel voor?
 • Wat als ik vandaag stop?
 • Ik zoek nieuwe zingeving?
 • Ik zit vast?
 • en zo meer…

business support

euro 1.250,-

12 uur support

12 uur begeleiding inclusief een 2 uur strategiesessie en support zoals we dat bepalen in je strategieplan.


Gedurende een traject van 12 weken om je weer op weg te krijgen met wekelijkse communicatie en ondersteuning.


Kan ook in 3 termijnen van Euro 450,- per maand vooruit te betalen. 

 

Kennismaken is kosteloos en het begin van dit traject

 

12 uur support - vooruit te betalen (plus 21% btw)

business support

euro 750,-

3 Sessies 

Je hebt heel veel te bespreken - veel op te ruimen - inspiratie zoektocht en aspiratie verkenningen. 


In drie sessies gaan samen met jouw vragen en zoektocht aan de gang.  


Aan het eind van dit traject heb je een heel helder beeld en een plan van aanpak.  Plus wellicht al zaken in beweging gebracht


Kennismaken is kosteloos en het begin van dit traject


 

3 sessies van 3 uur

vooruit te betalen
(plus 21% btw)

Tijd creëren?

Ervaar je financiële stress? Bij grote financiële druk lijkt het vaak alsof je geen tijd hebt om zaken weer in orde te krijgen. Dit hoeft echte niet het geval te zijn. Vaak kan je door afspraken te maken en ook door procedurele stappen tijd creëren. Soms wel 2 tot 3 jaar. Een advocaat gaf mij eens de wijze woorden dat het in dat soort gevallen vaak belangrijker is om het spel mee te spelen in plaats van te winnen en dat de winst in de tijdwinst zit. Belangrijk hierbij is wel dat je helderheid hebt in wat je wilt en in deze extra tijd de gelegenheid aangrijpt weer op te stijgen met de nieuwe wind onder je vleugels. Wat wil je nu doen? Kan ik je helpen? Na het eerste gesprek weten we dit. Klik hier voor een afspraak.